HØRINGSSVAR OM FISKEREDSKABER MED PLAST

Dansk Lystfiskeri har indsendt høringssvar til Miljøministeriets udkast til bekendtgørelse.