nyt fra medlemmer

NYT LANDSDÆKKENDE SMOLTVAGT-PROJEKT

Dansk Lystfiskeri går sammen med en række lystfiskerorganisationer om at redde flere små ørreder.

INDSAMLING TIL FLERE FISK

Dansk Lystfiskeri har oprettet en Flere Fisk pulje, hvis midler skal anvendes til fordel for fremme af rekreative fiskebestande i Danmark.

WORKSHOP I SOCIALE MEDIER

Kom på workshop og lær, hvordan du forstærker din kernefortælling og engagerer dit community, så det kan mærkes på bundlinjen.

LAKS PÅ BORNHOLM

Projekt Laks på Bornholm er nu inkluderet i idékataloget Potentiale for det Blå Bornholm, udarbejdet af Blue Research for LAG Bornholm.

GENERALFORSAMLING 2023

Dansk Lystfiskeris generalforsamling afholdes på Lundsgaard Gods den 8. februar 2023 – husk din tilmelding.

VALG TIL BESTYRELSEN

Mød kandidaterne til bestyrelsesposterne, som vælges på generalforsamlingen den 8. februar 2023.

SÅDAN REGULERER DU SKARV

En kort guide til ansøgning om tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af skarv under Vildtskadebekendtgørelsen.

ØNSKER TIL NYE MINISTRE

Dansk Lystfiskeri har fem overordnede ønsker til Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og Miljøminister, Magnus Heunicke.

PRODUCENTER I VANSKELIGHEDER

Prisen på udsætningsfisk savner en regulering i retning af de faktiske omkostninger.

VELKOMMEN TIL GRATIS MINI-MESSE

Lørdag den 7. januar slår Waterman Travel dørene op for en hyggelig og informativ eftermiddag i Sorø.