FØLGEGRUPPE FOR DEN NATIONALE LYSTFISKER STRATEGI

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har inviteret Dansk Lystfiskeri med i en følgegruppe.

STOR RAPPORT OM AMERIKANSK LYSTFISKERI

Ny rapport anslår, at næsten 55 mio. mennesker greb fiskestangen i USA i løbet af 2022.

10 SPØRGSMÅL TIL POLITIKERE I FOLKETINGET

Dansk Lystfiskeri har bedt om hjælp på Christiansborg og sendt et spørgeskema til alle politikere.

ENIGHED OM NY HAVPLAN

Danmarks Havplan forholder sig kun til brugen af havet. I Dansk Lystfiskeri undrer vi os – kigger ingen under overfladen?