TAG MED UD OG FISK

Dansk Lystfiskeri samarbejder med Lystfisker Danmark om inspiration og arrangementer for nye lystfiskere.

PROJEKTPULJE TIL ET BEDRE LYSTFISKERI

Lystfisker Danmark udbyder knap 1,3 mio kroner til lokale lystfisker-projekter.

BEDRE LYSTFISKERI I DANMARK

Lystfisker Danmark har netop opdateret den nationale lystfiskerstrategi – læs den her.

19 ANBEFALINGER OM FREMTIDENS FISKERI

Fiskerikommissionen har netop afleveret en 330 sider lang rapport – blandt andet om skarv.

FISKETUR MED MARTIN LIDEGAARD

Den radikale formand havde takket ja til Dansk Lystfiskeris invitation til en tur på vandet.

WORKSHOP OM ØKONOMISK BETYDNING

Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark og NIRAS havde indbudt til workshop om lystfiskeriets økonomiske betydning.

FØLGEGRUPPE FOR DEN NATIONALE LYSTFISKER STRATEGI

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har inviteret Dansk Lystfiskeri med i en følgegruppe.

STOR RAPPORT OM AMERIKANSK LYSTFISKERI

Ny rapport anslår, at næsten 55 mio. mennesker greb fiskestangen i USA i løbet af 2022.

10 SPØRGSMÅL TIL POLITIKERE I FOLKETINGET

Dansk Lystfiskeri har bedt om hjælp på Christiansborg og sendt et spørgeskema til alle politikere.