Indlæg

NYE PRISER PÅ FISKETEGNET

Priserne på de danske lyst- og fritidsfisketegn forventes at stige fra 1. august 2023.

GAMBLING MED MIDLERNE FRA FISKETEGNET?

Fiskeristyrelsen har udfaset de fysiske udsalgssteder, som sidste år stod for 10% af alle solgte Lystfiskertegn.

INDSAMLING TIL FLERE FISK

Dansk Lystfiskeri har oprettet en Flere Fisk pulje, hvis midler skal anvendes til fordel for fremme af rekreative fiskebestande i Danmark.

500.000 TIL FISKEPLEJE

Westin fylder 70 år og donerer det samlede salg af to limited jubilæumsagn til fiskepleje.