Politik og indsatsområder

NYT LANDSDÆKKENDE SMOLTVAGT-PROJEKT

Dansk Lystfiskeri går sammen med en række lystfiskerorganisationer om at redde flere små ørreder.

INDSAMLING TIL FLERE FISK

Dansk Lystfiskeri har oprettet en Flere Fisk pulje, hvis midler skal anvendes til fordel for fremme af rekreative fiskebestande i Danmark.

LAKS PÅ BORNHOLM

Projekt Laks på Bornholm er nu inkluderet i idékataloget Potentiale for det Blå Bornholm, udarbejdet af Blue Research for LAG Bornholm.

SÅDAN REGULERER DU SKARV

En kort guide til ansøgning om tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af skarv under Vildtskadebekendtgørelsen.

ØNSKER TIL NYE MINISTRE

Dansk Lystfiskeri har fem overordnede ønsker til Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og Miljøminister, Magnus Heunicke.

PRODUCENTER I VANSKELIGHEDER

Prisen på udsætningsfisk savner en regulering i retning af de faktiske omkostninger.

DEN BLÅFINNEDE TUNS BIOLOGI

Bliv klogere på de blåfinnede tuns biologi, når Øresundsakvariet byder på foredrag torsdag den 15. december.

ONLINE UDDANNELSE PÅ VEJ

Danmarks Sportsfiskerforbund, Lystfisker Danmark og Dansk Lystfiskeri samarbejder om kommende uddannelse.

ØSTDANMARKS FLADFISKEFORENING

Dansk Lystfiskeri bakker op om den nye forening, som har til formål at at udsætte pighvar- og skrubbeyngel langs danske kyster.

WASTEINWADERS

WasteInWaders indsamler kasserede waders, som efterfølgende sys om til nye lystfisker-produkter.