Politik og indsatsområder

WATERMANS FLADFISKECUP 2023

Waterman gentager sidste års succes og samler penge ind til udsætning af fladfisk.

NYE PRISER PÅ FISKETEGNET

Priserne på de danske lyst- og fritidsfisketegn forventes at stige fra 1. august 2023.

TAK TIL ALLE SMOLTVAGTER

Projekt Smoltvagt er færdigt for i år, og der skal lyde et stort tak til alle frivillige vagter.

VELLYKKEDE UDSÆTNINGER

Smoltene fra Dansk Lystfiskeris kampagne er nu sat ud i Tude Å, Halleby Å og Esrum Å.

GAMBLING MED MIDLERNE FRA FISKETEGNET?

Fiskeristyrelsen har udfaset de fysiske udsalgssteder, som sidste år stod for 10% af alle solgte Lystfiskertegn.

RADIO4 OM SKARV

Lørdag den 8. april kl. 13-15 diskuterer Daniel D. Holm og Sebastian Klein udfordringerne med skarv.

HER SÆTTES SMOLT UD

Smoltene fra Dansk Lystfiskeris kampagne får nye hjem i Tude Å, Halleby Å og Esrum Å.

BLIV SMOLTVAGT

Download Smoltvagt-appen og hjælp med til at beskytte årets smoltudsætninger.

INDSAMLING TIL FLERE FISK

Dansk Lystfiskeri har oprettet en Flere Fisk pulje, hvis midler skal anvendes til fordel for fremme af rekreative fiskebestande i Danmark.