Indlæg

BREV TIL MINISTEREN OM SKARV

Dansk Lystfiskeri opfordrer Miljøminister Magnus Heunicke til et møde om ubalancen mellem skarv- og fiskebestande.

TAK TIL ALLE SMOLTVAGTER

Projekt Smoltvagt er færdigt for i år, og der skal lyde et stort tak til alle frivillige vagter.

RADIO4 OM SKARV

Lørdag den 8. april kl. 13-15 diskuterer Daniel D. Holm og Sebastian Klein udfordringerne med skarv.

BLIV SMOLTVAGT

Download Smoltvagt-appen og hjælp med til at beskytte årets smoltudsætninger.

SÅDAN REGULERER DU SKARV

En kort guide til ansøgning om tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af skarv under Vildtskadebekendtgørelsen.

NYT LANDSDÆKKENDE SMOLTVAGT-PROJEKT

Dansk Lystfiskeri går sammen med en række lystfiskerorganisationer om at redde flere små ørreder.

KEND DIN SKARV

Visit Fjordlandet afholdt skarv-arrangement i samarbejde med Bliv NaturligVis, Roskilde Strandjagtforening og ROLK.

ØNSKER TIL SKARVFORVALTNING