TAK TIL ALLE SMOLTVAGTER

Projekt Smoltvagt er færdigt for i år, og der skal lyde et stort tak til alle frivillige vagter.

VELLYKKEDE UDSÆTNINGER

Smoltene fra Dansk Lystfiskeris kampagne er nu sat ud i Tude Å, Halleby Å og Esrum Å.

HER SÆTTES SMOLT UD

Smoltene fra Dansk Lystfiskeris kampagne får nye hjem i Tude Å, Halleby Å og Esrum Å.

BLIV SMOLTVAGT

Download Smoltvagt-appen og hjælp med til at beskytte årets smoltudsætninger.

SÅDAN REGULERER DU SKARV

En kort guide til ansøgning om tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af skarv under Vildtskadebekendtgørelsen.

ØNSKER TIL NYE MINISTRE

Dansk Lystfiskeri har fem overordnede ønsker til Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og Miljøminister, Magnus Heunicke.

PRODUCENTER I VANSKELIGHEDER

Prisen på udsætningsfisk savner en regulering i retning af de faktiske omkostninger.

NYT LANDSDÆKKENDE SMOLTVAGT-PROJEKT

Dansk Lystfiskeri går sammen med en række lystfiskerorganisationer om at redde flere små ørreder.

UDSÆTNINGS-UDVALG

Dansk Lystfiskeri har nedsat et udsætnings-udvalg til at varetage opgaverne forbundet med konkrete udsætninger af fisk.

100.000 SMOLT ER REDDET

Dansk Lystfiskeris kampagne er nået i mål med en bred opbakning fra virksomheder og private lystfiskere.