Indlæg

SMOLTVAGT 2024

Dansk Lystfiskeri går atter sammen med en række organisationer om at redde flere havørreder.

TAK TIL ALLE SMOLTVAGTER

Projekt Smoltvagt er færdigt for i år, og der skal lyde et stort tak til alle frivillige vagter.

BLIV SMOLTVAGT

Download Smoltvagt-appen og hjælp med til at beskytte årets smoltudsætninger.

INDSAMLING TIL FLERE FISK

Dansk Lystfiskeri har oprettet en Flere Fisk pulje, hvis midler skal anvendes til fordel for fremme af rekreative fiskebestande i Danmark.

SÅDAN REGULERER DU SKARV

En kort guide til ansøgning om tilladelse hos Naturstyrelsen til regulering af skarv under Vildtskadebekendtgørelsen.

NYT LANDSDÆKKENDE SMOLTVAGT-PROJEKT

Dansk Lystfiskeri går sammen med en række lystfiskerorganisationer om at redde flere små ørreder.

UDSÆTNINGS-UDVALG

Dansk Lystfiskeri har nedsat et udsætnings-udvalg til at varetage opgaverne forbundet med konkrete udsætninger af fisk.

FLERE HAVØRREDER PÅ KYSTEN

UDSÆTNING AF LAKS