Høringssvar vedr. Østersøen 2024

Dansk Lystfiskeri har netop indsendt kommentarer til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vedrørende lystfiskeri efter torsk og laks i Østersøen.

LAKS PÅ BORNHOLM

Projekt Laks på Bornholm er nu inkluderet i idékataloget Potentiale for det Blå Bornholm, udarbejdet af Blue Research for LAG Bornholm.

ØNSKER TIL NYE MINISTRE

Dansk Lystfiskeri har fem overordnede ønsker til Jacob Jensen, Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og Miljøminister, Magnus Heunicke.

PRODUCENTER I VANSKELIGHEDER

Prisen på udsætningsfisk savner en regulering i retning af de faktiske omkostninger.

UDSÆTNINGS-UDVALG

Dansk Lystfiskeri har nedsat et udsætnings-udvalg til at varetage opgaverne forbundet med konkrete udsætninger af fisk.

BEMÆRKNINGER TIL KOMMISSIONEN OM ØSTERSØEN

Læs Dansk Lystfiskeris bemærkninger til kommissionens forslag om fastsættelse for fiskerimuligheder i Østersøen.

EKSTRA HØJ PRODUKTION HOS DCV

Danmarks Center for Vildlaks kan se tilbage på et fantastisk produktionsår, der har medført rekordmange udsætninger af laks.