Indlæg

KAMPAGNE: TAG MED…

Dansk Lystfiskeri samarbejder med Lystfisker Danmark og Danmarks Sportfiskerforbund om ny kampagne.

HAVØRRED KONFERENCE

Hvordan får vi stærkere ørredbestande og et bedre havørredfiskeri? Deltag i konferencen den 1. juni.

TAG MED UD OG FISK

Dansk Lystfiskeri samarbejder med Lystfisker Danmark om inspiration og arrangementer for nye lystfiskere.

PROJEKTPULJE TIL ET BEDRE LYSTFISKERI

Lystfisker Danmark udbyder knap 1,3 mio kroner til lokale lystfisker-projekter.

BEDRE LYSTFISKERI I DANMARK

Lystfisker Danmark har netop opdateret den nationale lystfiskerstrategi – læs den her.

Ministre og borgmestre mødtes til rovfiske-træf

Ministre satte gedder ud i forbindelse med et samarbejde om at genoprette bestande af rovfisk.

FISKETUR MED MARTIN LIDEGAARD

Den radikale formand havde takket ja til Dansk Lystfiskeris invitation til en tur på vandet.

WORKSHOP OM ØKONOMISK BETYDNING

Dansk Lystfiskeri, Lystfisker Danmark og NIRAS havde indbudt til workshop om lystfiskeriets økonomiske betydning.

FØLGEGRUPPE FOR DEN NATIONALE LYSTFISKER STRATEGI

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har inviteret Dansk Lystfiskeri med i en følgegruppe.

ROVFISKENE TILBAGE TIL BRAKVANDET

Et bredt kommunalt samarbejde vil genoprette bestande af rovfisk omkring Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland.